VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Kỵ Khí DK-BIO

Đăng lúc: 16-10-2020 09:33:34 AM - Đã xem: 35

Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Dùng Trong Bể Kỵ Khí Có Hoạt Tính Mạnh, Xử Lý Nồng Độ Ô Nhiễm Cao

Vi Sinh Xử Lý Nước Thải Hiếu Khí DK-BIO

Đăng lúc: 16-10-2020 08:20:13 AM - Đã xem: 32

Vi Sinh Xử Lý Các Loại Nước Thải Dùng Trong Bể Hiếu Khí Có Hoạt Tính Mạnh, Xử Lý Nồng Độ Ô Nhiễm Chất Thải Cao

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3