PHỤ GIA THỰC PHẨM

Acid Citric Mono

Đăng lúc: 23-10-2018 09:25:50 AM - Đã xem: 662

C6H8O7.H2O (Acid Citric Mono)

ETHYL MALTOL (EM)

Đăng lúc: 09-04-2018 10:24:15 AM - Đã xem: 1009

Phụ gia lưu hương thực phẩm

Sodiun TriPolyPhosphate (STPP - Thực Phẩm)

Đăng lúc: 04-10-2017 04:01:49 AM - Đã xem: 1016

STPP Thực Phẩm - Thailand

Sodium Thiosulfate

Đăng lúc: 06-01-2017 09:47:29 AM - Đã xem: 1003

Sodium Formate

Đăng lúc: 06-01-2017 09:46:40 AM - Đã xem: 960

Ôxy già - H2O2

Đăng lúc: 06-01-2017 07:57:25 AM - Đã xem: 1031

Hydrogen peroxide - oxy già 50% - Thailand

Sodium Hydrosulfite (Tẩy Đường) 90%

Đăng lúc: 13-12-2016 03:51:50 AM - Đã xem: 1136

- Tên gọi khác: Natri đithionit, natri hiđrosunfit, D-Ox, Hydrolin, Reductone, Natri hiđrosunfite, Natri sunfoxilat, Sunfoxilat, Vatrolite, Virtex L. - Công Thức: Na2S2O4.

Dextrose mono

Đăng lúc: 13-12-2016 03:43:00 AM - Đã xem: 980

Chất phụ gia tạo ngọt: tên thường gọi D-glucose, dextrosol, đường dextrose

Citric Acid Anhydrous

Đăng lúc: 13-12-2016 03:39:01 AM - Đã xem: 1055

Công thức hóa học / Chemical Formula: C6H8O7 Ngoại quan / Description: Bột màu trắng đục / Colorless or white crystalline powder.

Glycerine

Đăng lúc: 13-12-2016 03:37:16 AM - Đã xem: 982

Calcium Chloride

Đăng lúc: 13-12-2016 03:31:25 AM - Đã xem: 952

CaCl2 food grade

Calcium Bromide dạng lỏng

Đăng lúc: 13-12-2016 03:25:35 AM - Đã xem: 922

Calcium hypophotphat

Đăng lúc: 13-12-2016 02:24:57 AM - Đã xem: 920

Bột sò

Bột Talc

Đăng lúc: 13-12-2016 01:59:13 AM - Đã xem: 1007

Calcium Bromide

Đăng lúc: 13-12-2016 01:56:36 AM - Đã xem: 892

Borax

Đăng lúc: 13-12-2016 01:48:04 AM - Đã xem: 882

Acid Acetic

Đăng lúc: 13-12-2016 01:39:57 AM - Đã xem: 1142

Citric Acid Anhydrous

Đăng lúc: 13-12-2016 01:37:50 AM - Đã xem: 1000

Boric

Đăng lúc: 14-03-2016 01:49:29 AM - Đã xem: 1147

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3