HÓA CHẤT NGÀNH DỆT NHUỘM

Sodium Hydrosulfite (Tẩy Đường) 90%

Đăng lúc: 06-01-2017 09:08:38 AM - Đã xem: 1475

Cyanuric Acid

Đăng lúc: 14-03-2016 12:51:05 AM - Đã xem: 1384

Tên sản phẩm/Produce name: Cyanuaric Acid (CA), Isocyanuaric acid, Tri-Cianic acid

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3