PHỤ GIA THỰC PHẨM

Acid Citric Mono

Đăng lúc: 23-10-2018 03:25:50 PM - Đã xem: 1064

C6H8O7.H2O (Acid Citric Mono)

ETHYL MALTOL (EM)

Đăng lúc: 09-04-2018 04:24:15 PM - Đã xem: 1476

Phụ gia lưu hương thực phẩm

Sodiun TriPolyPhosphate (STPP - Thực Phẩm)

Đăng lúc: 04-10-2017 10:01:49 AM - Đã xem: 1457

STPP Thực Phẩm - Thailand

Sodium Thiosulfate

Đăng lúc: 06-01-2017 04:47:29 PM - Đã xem: 1426

Sodium Formate

Đăng lúc: 06-01-2017 04:46:40 PM - Đã xem: 1328

Ôxy già - H2O2

Đăng lúc: 06-01-2017 02:57:25 PM - Đã xem: 1465

Hydrogen peroxide - oxy già 50% - Thailand

Sodium Hydrosulfite (Tẩy Đường) 90%

Đăng lúc: 13-12-2016 10:51:50 AM - Đã xem: 1580

- Tên gọi khác: Natri đithionit, natri hiđrosunfit, D-Ox, Hydrolin, Reductone, Natri hiđrosunfite, Natri sunfoxilat, Sunfoxilat, Vatrolite, Virtex L. - Công Thức: Na2S2O4.

Dextrose mono

Đăng lúc: 13-12-2016 10:43:00 AM - Đã xem: 1414

Chất phụ gia tạo ngọt: tên thường gọi D-glucose, dextrosol, đường dextrose

Citric Acid Anhydrous

Đăng lúc: 13-12-2016 10:39:01 AM - Đã xem: 1491

Công thức hóa học / Chemical Formula: C6H8O7 Ngoại quan / Description: Bột màu trắng đục / Colorless or white crystalline powder.

Glycerine

Đăng lúc: 13-12-2016 10:37:16 AM - Đã xem: 1376

Calcium Chloride

Đăng lúc: 13-12-2016 10:31:25 AM - Đã xem: 1360

CaCl2 food grade

Calcium Bromide dạng lỏng

Đăng lúc: 13-12-2016 10:25:35 AM - Đã xem: 1299

Calcium hypophotphat

Đăng lúc: 13-12-2016 09:24:57 AM - Đã xem: 1308

Bột sò

Bột Talc

Đăng lúc: 13-12-2016 08:59:13 AM - Đã xem: 1362

Calcium Bromide

Đăng lúc: 13-12-2016 08:56:36 AM - Đã xem: 1319

Borax

Đăng lúc: 13-12-2016 08:48:04 AM - Đã xem: 1290

Acid Acetic

Đăng lúc: 13-12-2016 08:39:57 AM - Đã xem: 1561

Citric Acid Anhydrous

Đăng lúc: 13-12-2016 08:37:50 AM - Đã xem: 1312

Boric

Đăng lúc: 14-03-2016 08:49:29 AM - Đã xem: 1592

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3