HÓA CHẤT NÔNG NGHIỆP

BỘT NHẸ

Đăng lúc: 16-04-2018 10:19:20 AM - Đã xem: 1205

Bột nhẹ, bột CaCO3 nhẹ, dùng làm chất độn trong phân bón

Kali Humate - KH6

Đăng lúc: 23-03-2018 08:31:19 AM - Đã xem: 1560

Super Potassium Humate

Thiourea 99%

Đăng lúc: 06-01-2017 04:55:25 PM - Đã xem: 1495

EDTA 15%Zn

Đăng lúc: 13-12-2016 10:45:20 AM - Đã xem: 1482

Zinc EDTA, Chelate zinc, Zinc EDTA Chelate Ethylenediamine tetraacetic acid Zinc, Edetate Zinc

Sodium Bicarbonate

Đăng lúc: 13-12-2016 08:43:33 AM - Đã xem: 1760

Bicar , baking soda , Na2HCO3

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3