HÓA CHẤT NGÀNH THỦY SẢN

BRONOPOL

Đăng lúc: 31-03-2018 09:44:04 AM - Đã xem: 1242

1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro- (1,3-PROPANEDIOL, 2-BROMO-2-NITRO-)

SODIUM PERCARBONATE (Oxy bột)

Đăng lúc: 22-11-2017 11:36:11 AM - Đã xem: 2023

Sodium percarbonate, oxy nguyên liệu, oxy bột

Sodium Bicarbonate Chemisky

Đăng lúc: 13-12-2016 08:44:54 AM - Đã xem: 1627

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3