Cyanuric Acid

Tên sản phẩm/Produce name: Cyanuaric Acid (CA), Isocyanuaric acid, Tri-Cianic acid

Công thức phân tử/Moleculer formular: C3H3N3O3

Dạng hạt màu trắng

Appearance: white crystalline solid powder.

Ứng dụng: được dùng rộng rãi trong xử lý nước hồ bơi để ổn định Clo hoạt tính.

Applications: CA is widely used for the stabilization of available Chlorine in swimming pool water treatment.

Thông tin kỹ thuật:

Main content: ≥ 98%

Moisture % : ≤ 0,5%

Ignited residue % : ≤ 0,1%

pH Value (1% W.S.) : 4

Bao bì: can nhựa

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3