Chlorine khử trùng

Chlorine 70 - Calcium Hypochloride

Quy cách: 45kg/thùng
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng:
_Hóa chất Chlorine chủ yếu được dùng để khử trùng, nhằm tiêu diệt các vi sinh vật có trong nước.
_Chlorine còn được dùng để oxy hóa các chất khử trong nước. Ngoài ra, Chlorine cũng được sử dụng phổ biến để xử lý nước trong nuôi thủy sản.

Thông tin kỹ thuật:

Chlo hoạt tính: 65% và 70%

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3