BỘT BAY


Tên thường gọi: bột CaCO3 nhẹ, bột bay.

Ứng dụng: lảm chất độn trong phân bón, ngành da.

Trong công nghiệp, người ta dùng bột nhẹ làm phụ gia chế biến cao su, xà phòng kem, thuốc đánh răng, làm môi trường nuôi cấy nấm, sản xuất mỹ phẩm…

Xuất xứ: Việt Nam.

Bột Nhẹ là một chất bột trắng, tan rất ít trong nước, nhưng lại tan dễ dàng trong hầu hết các axit. Nước bão hoà CO2 cũng hoà tan đáng kể CaCO3 do tạo ra CaHCO3 có độ tan lớn hơn CaCO3 nhiều.

+ Hàm lượng CaCO3 ≥ 98%.
+ Độ kiềm (tính theo CaO) ≤ 0,15%
+ Độ ẩm ≤ 0,50.
+ Hàm lượng chất khôn gtan trong axit clohydric (HCl) ≤ 0.25.
+ Độ mịn qua sàng 0,125 φ mm ≥ 98.

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3