Acid Citric Mono

Công thức hóa học / Chemical Formula: C6H8O7

Ngoại quan / Description: Bột màu trắng đục / Colorless or white crystalline powder.

Ứng dụng / Application: Citric acid is mainly used as an acidulant, flavorant and preservative in food and beverages. It's also used as an antioxidant, plasticcizer and detergent, builder.

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3