Chi tiết sản phẩm
  • Đường Aspartame
  • Giá bán: 35.000 đ
  • Mã số: 161220
  • Lượt xem: 637

                                                                       Aspartame.svg

Tên thường gọi

Đường Aspartime; Đường a pa tam

Danh pháp

Methyl L-α-aspartyl-L-phenylalaninat

Công thức phân tử

HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3

Ngoại quan

Đường Aspartame có hai dạng; dạng bột và dạng hạt màu trắng

Lĩnh vực ứng dụng

Đường Aspartame tạo độ ngọt cho các sản phẩm trong ngành chế biến thực phẩm

Cảnh báo sử dụng

Aspartame là hợp chất hữu cơ, nhóm chuyên gia của cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu cho biết an toàn cho người tiêu dùng.

Xuất xứ

Trung Quốc

Bao bì

Đường Aspartame bọc trong bao PE và đóng trong thùng giấy khối lượng tịnh 25kg/thùng

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3