Chi tiết sản phẩm
  • Choline Chloride
  • Giá bán: Liên hệ
  • Mã số: 0210
  • Lượt xem: 4243

Application: Choline is classified as a Vitamin, has a Alkalinity. It's added as an important nutrient in poultry, pig and other animal feeds

Ngoại quan / Appearant: Phân tử rời khô màu vàng nâu / Yellowish - brown dry mobile particle

Content %: 60,21%

Loss of drying %: 0,9%

Partical size % (throught 20 mesh sieve): 96%

TMA%: 0,0095%

Ash%: 5,3%

Heavy metal (count with Pb)%: 0,00052%

 

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3