Chi tiết sản phẩm
  • Giá bán: Liên hệ
  • Mã số:
  • Lượt xem:

thương hiệu đại diện
lên đầu trang

hóa chất công nghiệp

hóa chất keo tụ PAC

Xút NaOH, soda, bicar

acid H2SO4, HCl, HNO3